Educació

Suport educatiu

CATSYA proporciona classes de reforç i tallers a nens i joves i cobreix les necessitats bàsiques a l'escola per a una millora del rendiment acadèmic dels alumnes.

Reforç escolar i tallers d'informàtica

Contribuim a millorar el nivell acadèmic de les noies que accedeixen a secundària mitjançant tallers formatius i cursos de reforç extraescolar.

Infraestructura

Proporcionem infraestructura bàsica a petició de les escoles com plaques solars, ordinadors, horts ... i facilitem la movilitat amb donacions de bicicletes

Menjador escolar

Cubrim una necessitat bàsica com és l'alimentació amb un menjador escolar proporcionant un àpat diari als alumnes.