EMPODERAMENT DE LA DONA

Impulsem projectes en els quals les dones tinguin un paper destacat, que les ajudi a desenvolupar una certa autonomia econòmica potenciant la dignitat femenina en un entorn clarament desfavorable.


La realitat dels països pobres confirma que la desigualtat existent entre homes i dones és un dels impediments per a l’eradicació de la pobresa.

El programa permet a les dones accedir a una font de finançament propi, mitjançant l’alfabetització, la formació en oficis (costura, fabricació de sabó, bijuteria,...) i la posterior creació d’un negoci per vendre els seus productes.

Cat Sya ajuda a la creació d’una línia de microcrèdits en que les beneficiaries son les dones.

La inversió en projectes de dones és efectiva ja que elles són més proclius a donar ocupació i a formar a d’altres dones, promovent l’equitat de gènere i la igualtat d’oportunitats.

Així mateix, les dones tenen més probabilitats de gastar els ingressos en prioritats familiars  com són l’educació, la salut i l’alimentació.