Sensibilització i difusió

Divulgació

CATSYA fa difusió de la cultura africana a Europa i potencia la sensabilitació sobre la realitat dels païssos africans. A Burkina organitza sessions divulgatives sobre problemàtiques existents, així com activitats lúdiques per as nens i nenes.

Burkina Faso

Proporcionem infraestructura bàsica a petició de les escoles com plaques solars, ordinadors, horts ... i facilitem la movilitat amb donacions de bicicletes

Europa

Cubrim una necessitat bàsica com és l'alimentació amb un menjador escolar proporcionant un àpat diari als alumnes.

Intercanvi escolar

Contribuim a millorar el nivell acadèmic de les noies que accedeixen a secundària mitjançant tallers formatius i cursos de reforç extraescolar.