SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Un dels nostres objectius es fer difusió de la cultura africana a Europa i potenciar la sensibilització sobre la realitat dels països africans i de Burkina Faso en particular.


En aquest sentit, considerem fonamental obrir fòrums de debat sobre la realitat que s'està vivint a l'Àfrica, sensibilitzar la ciutadania i donar a conèixer les nostres experiències, teixir connexions amb altres associacions i ONG, mantenir un contacte permanent amb el cònsol de Burkina Faso, etc.

Per posar en pràctica les activitats de divulgació, Cat Sya participa cada any en diversos events a Barcelona ciutat y altres llocs, amb l’objectiu de promoure i donar a conèixer la ONG y la cultura y artesania africana. Entre d’altres activitats destaquen:

·       Projectes d’Intercanvi escolar entre escoles i instituts de Catalunya i Burkina Faso com una eina de descoberta d’una altra realitat, ben diferent i llunyana, fer nous amics amb els quals comunicar i compartir.

·       Participació en fòrums, conferències, exposicions, concerts solidaris, tallers, fires, festes...

·       Promoció de la artesania local mitjançant la participació en exposicions i mercats amb  productes realitzats per les beneficiàries dels projectes a Burkina; sabó i crema de Karité, bijuteria, teixits africans (Wax, Basin, Bogolan, Batik, Faso dan Fani), i productes alimentaris com el sumbalá o la pasta de cacauet que produeixen les mateixes dones.

Cat Sya està sempre oberta a participar i col·laborar en activitats divulgatives que ens permetin donar a conèixer, debatre i buscar vies de solució a la difícil realitat del continent africà.
Si tens alguna proposta en aquest sentit no dubtis a contactar amb nosaltres!


Burkina Faso

Proporcionem infraestructura bàsica a petició de les escoles com plaques solars, ordinadors, horts ... i facilitem la movilitat amb donacions de bicicletes

Europa

Cubrim una necessitat bàsica com és l'alimentació amb un menjador escolar proporcionant un àpat diari als alumnes.

Intercanvi escolar

Contribuim a millorar el nivell acadèmic de les noies que accedeixen a secundària mitjançant tallers formatius i cursos de reforç extraescolar.