SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ

Un dels nostres objectius es fer difusió de la cultura pròpia de Burkina Faso, així com d'altres països africans, a Europa. 

És indispensable, també, potenciar la sensibilització sobre les condicions socioeconòmiques del país i del continent, amb l'objectiu de fomentar la solidaritat entre pobles, l'ajuda mútua i l'intercanvi entre iguals.

En aquest sentit, consideram fonamental obrir fòrums de debat sobre la realitat que s'està vivint a molts de països del continent africà, sensibilitzar la ciutadania i donar a conèixer les nostres experiències, així com teixir connexions i compartir sinergies amb altres associacions i ONGs.

Per posar en pràctica les activitats de divulgació, Cat Sya participa cada any en diversos events a Barcelona  i altres indrets, amb l’objectiu de promoure i donar a conèixer l'ONG, juntament amb la cultura i artesania de Burkina Faso.

Entre d’altres activitats, destaquen:

·    Projectes d'intercanvi escolar entre escoles i instituts de Catalunya i de Burkina Faso, com a eina de descoberta d’una altra realitat, conèixer i fer nous amics i amigues amb els quals comunicar i compartir vivències personals.

· Participació en fòrums, conferències, exposicions, concerts solidaris, tallers, fires, festes.

· Promoció de l'artesania local mitjançant la participació en exposicions i mercats amb productes realitzats per les beneficiàries dels projectes a Burkina: sabó i crema de Karité, bijuteria, teixits africans (Wax, Basin, Bogolan, Batik, Faso dan Fani), i productes alimentaris com el sumbalá o la pasta de cacauet que produeixen les mateixes dones.

Cat Sya està sempre oberta a participar i col·laborar en activitats divulgatives que ens permetin donar a conèixer, debatre i buscar vies de solució a la difícil realitat del continent africà.


Si tens alguna proposta en aquest sentit no dubtis a contactar amb nosaltres!


Burkina Faso

Proporcionem infraestructura bàsica a petició de les escoles com plaques solars, ordinadors, horts ... i facilitem la movilitat amb donacions de bicicletes

Europa

Cubrim una necessitat bàsica com és l'alimentació amb un menjador escolar proporcionant un àpat diari als alumnes.

Intercanvi escolar

Contribuim a millorar el nivell acadèmic de les noies que accedeixen a secundària mitjançant tallers formatius i cursos de reforç extraescolar.